Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на "Български пощи" ЕАД.

Глобата е в размер на 144 279 лв. за извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК.

Това съобщават от пресцентъра на Комисията.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на "Томбоу - България" ООД, е възложена експертиза.

Установява се, че за период от около две години при определени договори, сключени с възложители при проведени обществени поръчки, ответното дружество предоставя услугата "отпечатване и доставка на ваучери за храна" на цени, по-ниски от разходите за производство и реализация.

По този начин се изкривяват условията на конкуренция между операторите на пазара на предоставяне на ваучери за храна.

С решението Комисията постановява прекратяване на нарушението, което подлежи на незабавно изпълнение, и възлага на "Български пощи" ЕАД направените в производството разноски.