"Лампи-убийци" в тунел "Ечемишка" няма. Това уверяват от Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с медийни публикации за осветлението в тунела.

От пътната агенция обясняват, че съществуващата метална конструкция е била демонтирана за седмица. Екипите са работили денонощно, за да се възстанови бързо двупосочното движение в тръбата за София.

Временно аварийно осветление е монтирано на мястото на старата конструкция. От АПИ са категорични, че всеки елемент от него има всички необходими сертификати за качество. Има и декларации за съответствие от производителите и вносителите, отговарящи на "Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на ел. съоръжения".

Обвиниха шеф от АПИ за трагедията в тунела „Ечемишка”

Обвиниха шеф от АПИ за трагедията в тунела „Ечемишка”

Георги Златев е с мярка "Подписка"

От пътната агенция подчертават, че аварийното възстановяване на осветлението по документи и на практика отговаря на всички технически национални и европейски стандарти и изисквания. То е изградено по проект, който е изготвен от специални проектанти по тунелно осветление.

Проектът за временното аварийно осветление е съгласуван и одобрен от пожарната и пътна полиция. Направени са необходимите замервания за яркост на осветлението съгласно стандартите. Това е направено и от лицензирана лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства.

От АПИ обясняват, че заради спецификата на осветлението в момента е прието ограничението на скоростта да е до 60 км/час. Те уточняват, че предстои да се извърши същински ремонт на тунел "Ечемишка". При него ще бъдат изпълнени същите дейности, които се извършват в момента в десните тръби на тунелите "Витиня" и "Ечемишка". Сред тях е адаптивно осветление в тунелната тръба и организиране на предпортално осветление с датчици на вход и изход за измерване на интензивността на светлината и което ще бъде управляемо по автоматичен път.

В позицията до медиите се подчертава, че АПИ цени изключително много мнението на независими експерти, опитни водачи и специалисти в областта на пътната безопасност. При взимането на решения винаги се търсели техните препоръки и предложения.

В одити, проверки и комисии по различни проекти, както и при промени на нормативната уредба, участват специалисти по пътна безопасност.

От агенцията заявяват, че са отворени за всички критики и предложения от страна на граждани и външни експерти, които да подпомогнат усилията ни да направим пътната мрежа безопасна.