Институтът за пътна безопасност представи анализ на пътните условия, при които е настъпил тежкият инцидент на Аспаруховия мост във Варна.

Той е извършен от международен одитор по пътна безопасност.

Мостовото съоръжение е с обща дължина на от надлез до надлез приблизително 2300м. Съоръжението е съставено от две криви със широк радиус в северната и южната си част, които са свързани помежду си от права с приблизителна дължина от 1570м. В обхвата на пътя съществуват две пътни платна, които са физически разделени, едното в посока север и другото в посока юг. Двете пътни платна притежават по две ленти за движение без ленти за аварийно (принудително) спиране. Геометрията на съоръжението притежава способност физически да обезпечи скорости, по-високи от обозначената пътна скорост. Установено е, че крайната водеща линия на пътната маркировка е в лошо състояние и е без аудио-тактилна маркировка.

Констатиран е забранителен знак за движение със скорост по висока от 30км/ч, с допълнителна информационна табела, символизираща "ДЪЖД И СНЯГ". Знакът обаче е неправилно ориентиран, тъй като е завъртян успоредно на трафикопотока и не е ясно видим от водачите на необходимото минимално регламентирано разстояние от 100 м. Следователно способността на водачите да предприемат своевременни действия за намаляване на скоростта е нарушена, категорични са от ИПБ.

Камион падна от Аспаруховия мост във Варна
Обновена

Камион падна от Аспаруховия мост във Варна

45-годишният шофьор е загинал на място

В момента на Аспаруховия мост съществува временната организация и безопасността на движението със забрана за движение със скорост над 30км/ч.

От Института посочват, че понижаване на пътната скорост само чрез забранителни знаци, без инженерно обезпечаване, е неефективно и често се докладвали пътни произшествия.

Предстои да бъде изготвена експертиза, която да провери изпълнението на предписания метод за анкетиране на вертикалните стоманени колони в бетоновата основа; състоянието на анкерите и ниво на корозия; пукнатини на бетоновата основа, които биха допринесли за понижена якост на основата, а от там и повишена скорост на отскубване на основата на двувълнесто преградно съоръжение; свързаност и продължителност на системата.

Установени са множество неизправности, които не отговарят на изискванията за поддръжка на този тип съоръжение - не е спазена зоната за динамична дефлекция на двувълнестата предпазна преграда при комбинираните метални стълбове за осветление и тролейбусно захранване. Поради недостатъчната бетонова покривка и проникване на влага металните анкери са корозирали, което е довело до разширение на метала, а вследствие на тези вътрешни напрежения се появяват пукнатини в бетоновата основа. Това води до отхлабване на якостта на захващане.

От Института посочват, че мантинелата не е можела да издържи на удара на тежкотоварния камион, тъй като типът двулъчева предпазна преграда е предназначена за удържане и на МПС с маса до 2 т. под удар от 25° при 100км/ч.

Изборът на тази система е неправилен за приложение в средата, в която тя се намира, категорични са от Института.

Те посочват и че камионът е загубил контрол в близост до разширителната фуга в моста, при която се наблюдава неадекватна защита от предпазната двулъчева преграда. Причина за това е нейната прекъснатост, което според ИПБ е груба грешка на екипите, отговорни за поддържане на изправността на системата.

Аспаруховият мост - здрав и безопасен, отчитат независими експерти

Аспаруховият мост - здрав и безопасен, отчитат независими експерти

Експертите препоръчват и редица мерки в краткосрочен план

Констатирано е, че при последната основа на системата липсват крепежни елементи липсват. Екипът отговарящ за поддръжката на съоръжението трябва да демонстрира ясно, че целостта и функционалните характеристики на тези елементи са били в изправност по време и преди контакта на камиона с предпазното съоръжение.

От Института обясняват, че мантинелите на Аспаруховия мост са стандартни, но това не гарантира сигурност само по себе си.

Те подчертават, че съществуват мантинели в състояние да удържат тежкотоварно превозно средство. За целта обаче тези системи трябва да бъдат проектирани, инсталирани и подържани от професионалисти със специфични компетенции, а не от общопрактикуващи СМР изпълнители.