От 1 януари 2017 г. размерът на минималната работна заплата ще бъде 460 лв., съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

След заседанието на МС стана ясно, че с увеличението, което е 9,5% спрямо размера й през тази година, "ще се мотивират търсещите работа".

Освен това ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства, се казва още в решението.

Според информацията, разпространена от МС, за повишаването е способствал икономическият растеж, както и устойчивите темпове на БВП.

От решението на Министерски съвет става ясно, че от догодина минималната ставка за един час работа ще бъде 2,77 лв.

С друго постановление правителството пък определи и нов размер на линията на бедност за страната. Тя вече ще бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с тази година.

Линията на бедност се определя на база на методика, утвърдена от МС. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети", което се прави ежегодно от родната Статистика.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика за доходите.