"Изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци е изключително важно за бъдещото развитие на българската ядрена енергетика", каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на официална церемония, с която бе даден старт на строителството на Националното хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци.

Началото на строителството беше открито съвместно от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителния директор на ДПРАО Дилян Петров на площадка "Радиана", намираща се в непосредствена близост до АЕЦ "Козлодуй".

"Изграждането на хранилището е задължително условие за развитието на ядрената енергетика в България", подчерта министър Петкова. По думите й при строителството ще бъдат спазени всички международни стандарти и НХРАО ще бъде едно от най-модерните съоръжения в Европа.

Започва строежът на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Започва строежът на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

В района на АЕЦ "Козлодуй"

Проектът за изграждане на Националното хранилище за Радиоактивни отпадъци се изпълнява от Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци".

Съоръжението е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България.

В НХРАО няма да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Капацитетът на хранилището е 138 200 куб. метра, предвижда се то да се експлоатира 60 години като през целия период ще се провежда стриктен контрол както на площадката на съоръжението, така и на околната среда. След затварянето му ще бъде подложено на мониторинг в продължение на още 300 години.

За първия етап от изграждането е осигурено безвъзмездно финансиране в размер на 143 млн. лв. от Международен фонд "Козлодуй" чрез Европейската банка за възстановяване и развитие. Очаква се хранилището да бъде въведено в експлоатация през 2021 г.

Изграждането на НХРАО е част от ангажиментите на България като страна-членка на ЕС, експлоатираща ядрени мощности.

Германо-български консорциум "Национално хранилище за радиоактивни отпадъци" ще изгражда първия етап от НХРАО, който включва 22 клетки за погребване на РАО. Водещ партньор в консорциума е NUKEM Technologies GmbH, включени са и четири български компании.