Ловчанският митрополит Гавриил не разбира защо е охулван в последните дни във връзка с позицията на Светия Синод за Националната стратегия за детето.

Становището на Св. Синод за националната стратегия на детето беше свалена от сайта на Св. Синод, въпреки че, както обяснява митрополит Гавриил, становището е разпратено до всички митрополити от Св. Синод на БПЦ и нито един от тях не е отговорил с предложения за коригиране на текста, а двама митрополити са се изказали проектостановището да се публикува в сайта на МС, за да се спази срокът на общественото обсъждане.

Иначе самата позиция на Светия синод е била изготвена от Десислава Панайотова, става ясно от изявлението - обяснение на митрополит Гавриил, а той е поискал текстът да бъде съкратен, като се наблегне на въпросите, които се поставят за разглеждане в новата Старегтия за детето. За абортите с 2-3 изречения да потвърди тяхната неприемливост от Св. Църква. Последната редакция не е четена от митрополита, но после той е видял публикуваното на сайта и я видял, че почти нищо не е променено в текста.

"Трябва да отбележа, че по повод публикуваното становище в сайта на Министерски съвет, където са публикувани неговите последни 3 точки, много родители благодарят на Св. Синод на БПЦ за това, че с нашата своевременна честна църковна позиция ние сме защитили бъдещето на българските деца", посочва още митрополит Гавриил.