Вчера и днес Министерството на образованието и науката (МОН) разпредели 180 000 щадящи теста за учениците от I до IV клас. Тестове получиха общо 11 регионални управления на образованието (РУО) в страната. В неделя преди обяд 81 000 теста бяха предадени на РУО София град.

Със съдействието на Столична община те бяха откарани в нейната логистична база в Панчарево. До 11 часа в понеделник необходимите количества ще бъдат раздадени на училища-майки в 24-те района на столицата. След обяд същия ден ще ги получат всички останали училища в София. Дотогава ще има яснота колко родители са съгласни децата им да се върнат в клас при тестване два пъти в седмицата.

Николай Денков: Учениците може и да не се върнат в клас, ако се забавят тестовете

Николай Денков: Учениците може и да не се върнат в клас, ако се забавят тестовете

Утре сутринта ще има обща заповед - на здравния министър

В понеделник се очаква да пристигнат останалите 220 000 теста за ученици. Те веднага ще бъдат разпределени по областите, които не са получили от първата партида. Присъственото обучение за малките ученици ще се възстанови, ако родителите на поне 50% от децата на ниво паралелка са съгласни децата им да бъдат тествани. В противен случай целият клас ще остане да учи онлайн, както досега. Ако повечето деца са в училище, но някои останат вкъщи, те ще се обучават от разстояние синхронно или асинхронно в зависимост от възможностите на училището. Приоритет на МОН е присъственото обучение в безопасна среда за здравето на ученици и учители.