Малко след като в народното събрание се проведе дебат във връзка с компенсациите на медиците на първа линия, министерството на здравеопазването изпрати пресъобщение с разбивка на парите.

Близо 20 млн. лв. са получили работещите на първа линия по проект "Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19"

От месец март до сега общо 19 532 822,99 лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и медико-диагностични лаборатории. Средствата са по линия на проект BG05M9OP001-1.099-0001 "Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 г.

Смартфоните по-интересни от проблемите в здравната система, критикува БСП

Смартфоните по-интересни от проблемите в здравната система, критикува БСП

Здравната система по време на пандемията действала като ротативки от клинични пътеки

За месец март по проекта: 5 302 860,67 лв.:

- на 37 лечебни заведения, за 1 718 бр. служители - 2 556 196, 17 лв.;

- на РЗИ, за 651 служители - 961 833,82 лв.;

- на ЦСМП, за 1 181 служители - 1 738 076,18 лв.;

- на Националния център по заразни и паразитни болести, за 28 служители - 41 595,38 лв.;

- На една медико-диагностична лаборатория, за четирима служители - 5 159,12 лв..

За месец април: 8 509 772,53 лв.:

- на 64 лечебни заведения, за 3 748 служители - 5 592 564,12 лв.;

- на ЦСМП, за 1 943 служители - 2 814 055,07 лв.;

- на Националния център по заразни и паразитни болести - 37 070 лв. за 26 бр. служители;

- на 3 медико-диагностични лаборатории, за 42 служители - 63 149,20 лв.

През април не са изплатени възнаграждения в регионалните здравни инспекции, тъй като работещите в РЗИ са държавни служители и по закон допълнителни възнаграждения могат да се получават само за тримесечие.

Това означава, че допълнителните възнаграждения в РЗИ за април, май и юни се начисляват текущо и ще бъдат изплатени през юли.

За месец май: 5 720 189,79 лв.:

- на 73 лечебни заведения - 5 706 399,70 лв. за 4 090 бр. служители;

- на две медико-диагностични лаборатории, за 10 служители - 13 790,09 лв.

След получаване на информацията за реално извършената дейност от ЦСМП и НЦЗПБ за месец май ще бъдат възстановени направените разходи за изплащане на допълнителни възнаграждения в структурите.

Министерството на здравеопазването информира, че в случай на подаден сигнал от служител за неполучено допълнително възнаграждение по проекта, министерството извършва незабавна проверка.