Очаква се продължителността на живота на българите, родени през периода 2018-2020 г., да бъде средно 74.6 г., показват данните на Националния статистически институт.

Официалното название на този статистически показател е "очаквана средна продължителност на предстоящия живот в страната". Той представлява прогноза за живота на новородените при хипотеза, че смъртността по възраст ще се запази такава, каквато е в периода на тяхното раждане.

Прогнозираната продължителност на живота от 74.6 г. е с 0.3 години по-ниска от предходния период, който е 2017-2019 г.

Тъй като смъртността при мъжете и жените е различна, както и тази в градовете и селата, очакваната продължителност за живота на новородените също варира.

България е на второ място по спад на продължителност на живот в ЕС

България е на второ място по спад на продължителност на живот в ЕС

Испания е водеща по спад, само Дания и Финландия отчитат увеличение на продължителността

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години. За периода между 2010 и 2020 г. увеличението при мъжете е с 1.1 години, а при жените - с 1.0 години.

Очакваната средна продължителност за живота на родените през 2018-2020 г. за градовете е с 2.9 години по-висока отколкото в селата. За градските жители тя е 75.5 години, а селата - 72.6 години.

Спрямо 2010 г. за населението в градовете тя се е увеличила с 1.5 години, а за това в селата - с 0.3 години.

За периода 2017-2019 г. очакваната продължителност е била 75.8 г. за жените и 72.8 г. за мъжете.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.8 години, като на мъжете предстоят средно 13.6 години живот, а на жените 17.5 години. За периодa 2010-2020 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0.4 години.

Очакваната средна продължителност на живота варира и в различните области. Най-ниска е тя за област Видин - 71.8 години, а най-висока в Кърджали - 76.7 г. Общо в седем области тя е над средната за страната. Във всички региони жените живеят по-дълго от мъжете, като най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил - 8.8 години. Най-малка разлика е отчетена в област Кърджали - 6.0 години.

Показателят "средна продължителност на предстоящия живот", изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години, което предстои средно да преживее дадено лице на възраст х (важи за лицата от всяка възраст), уточняват от НСИ. Изчисленията се правят под условие, че през целия му живот смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Средната продължителност на живота у нас се увеличава до 74.9 години

Средната продължителност на живота у нас се увеличава до 74.9 години

Значително намалява детската смъртност