В Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020 г бяха подадени над 1000 заявления. Във всяка от областите Бургас, Хасково и Силистра са подадени по над 100 заявления, а в Пловдив близо 170. Към момента в областите Видин, Враца и Кюстендил няма земеделски производители, заявили помощ по мярката.

От министерството на земеделието припомнят, че от днес започна приемът по подмерките COVID 1 и COVID 2. Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева. Тя обхваща секторите - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза" "Винени лозя", "Декоративни растения", "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и "Пчеларство".

С 19 млн. лева подпомагат земеделците по програма de minimis

С 19 млн. лева подпомагат земеделците по програма de minimis

Разплащането е до 16 октомври

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици). Приемът по двете подмерки ще продължи до 21 септември.

Еднократната финансова помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща в периода 28 септември - 2 октомври 2020 г. Плащанията по подмярка COVID 2 ще са в периода 10 ноември - 20 ноември 2020 г.