Над 600 обаждания са постъпили на горещия телефон към вицепремиера Меглена Плугчиева за три дни, след като беше обявено, че ще се приемат сигнали за забавени разплащания на коректно изпълнени проекти по програмите САПАРД и ФАР.

Най-често гражданите питат кога ще бъдат платени субсидиите за изрядни проекти по САПАРД. По-малко хора се обаждат за информация за разплащанията по ФАР, съобщи БНР.

Има и сигнали за нередности по проекти, като повечето от тях вече не са анонимни. Горещият телефон за сигнали към вицепремиера Меглена Плугчиева е: 0 800 1 39 99.