Иска се промяна на стандарта за опаковката на киселото мляко. Граждани обаче излизат на протест пред Българския институт по стандартизация в защита на по-високите изисквания за опаковките на киселото мляко.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) вече излезе със становище, че не подкрепя предложението за промяна на БДС стандарта за киселото мляко. Предстои утре Българския институт по стандартизация да проведе технически комитет, когато ще бъде разгледано предложението.

Министерството против промяна на стандарта за киселото мляко

Министерството против промяна на стандарта за киселото мляко

Трябва да се запази традиционния характер на млечни ни продукти

Ресорното ведомство е на мнение, че количеството на двата основни щама в българско кисело мляко - лактобацилус булкарикус и стрептококус термофилус трябва да остане без промяна, както е записано в сега действащия БДС. Причината за несъгласието на МЗХГ е, че всяко изменение ще доведе до промяна и в микробиологията на киселото мляко по стандарт. Според министерството трябва да се запази традиционния характер на българските млечни продукти, които са познати в цял свят със своето качество и уникалност още от древността.

Въпросът за стандарта на киселото мляко повдигна червеният депутат Румен Георгиев, който е отправил питане и до земеделския министър. "Моля да вземете под внимание, че българското кисело мляко се консумира широко у нас и е предпочитан хранителен продукт в училища и детски градини. Да не говорим, че съчетанието между опаковка, изработена от несъответстващ материал със съдържащия се в него хранителен продукт - българско кисело мляко, може да предизвика увреждания вместо търсената от потребителя полезност", пише Георгиев в питането си до министъра.

"При така подадените предложения за изменение на параграф 8.1 от БДС 12:2010 ще се допусне опаковането на българското кисело мляко да става в опаковки според индивидуалните предпочитания и икономически съображения на всеки производител. Така, освен че се развързват ръцете на досегашните нарушители да продължат да ползват всякакви опаковки, без оглед дали те ще съответстват или не на киселинността и другите качества на продукта "българско кисело мляко", то същите нарушители ще бъдат легитимирани и ще могат вече законно да ползват потребителски дивиденти от имиджовата марка "БДС, върху опаковките", недоволен е соцдепутатът.
Според земеделския министър Румен Порожанов високото ниво на БДС изгражда доверието на потребителите. Затова и ведомството поддържа стандарта. Иначе БАБХ подкрепя промяната в стандарта. Експертите обаче изразяват несъгласие с промяната на опаковката.

Няма безвредни и най-добри и подходящи опаковки за контакт с каквито и да е храни по принцип. Има обаче най-подходящи опаковки за даден вид хранителен продукт не само от гледна точка на безопасност, но от гледна точка на запазване и най-добър отговор на органолептичните, физикохимичните и микробиологичните показатели и характеристики, посочени в стандарта за кисело мляко. Предложението, така както е описано, съдържа в себе си и доста рискове, касаещи спазването на стандарта, както и контрола върху това спазване, имайки предвид че при кисело мляко по БДС има процес на ферментация в самата опаковка и се различава съществено от "йогурт" продукта, съгласно европейските стандарти.

Наличието на жива закваска в българското кисело мляко и то по изискванията на БДС и съприкосновението на продукта с опаковката при процеса на ферментация, също оказва влияние върху характеристиката на крайния продукт и неговата безопасност, според експрети.

Да не бъде променян стандарта БДС 12:2010 "Българско кисело мляко" във връзка с цитираното предложение, настояват и от Българската асоциация на млекопреработвателите.

Предложението, според тях, означава да няма никакви специфични изисквания за опаковките в стандарта, включително и за вместимост на опаковката, т.е. да отпадне раздела за опаковки и да действа общото законодателство за всички видове храни. Това би се отразило негативно върху запазването на стандарта и възможността за контрол на този все пак открояващ се за България уникален продукт.