Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова подписа анекса за 3 млн. лв. за екскурзоводи и планински водачи. Целта на финансирането е да бъдат подпомогнати специфични професии в туристическия сектор, пострадали от кризата, породена от COVID-19. Проектът на Министерството на туризма цели повишаване на капацитета на малките, средните и микро предприятия в сектора и се изпълнява по ОПИК. Предвижда се по него да бъдат наети голям брой експерти, в това число екскурзоводи и планински водачи, които ще бъдат ангажирани в онлайн презентации и турове.

Те ще представят местни забележителности и туристически продукти, обекти за настаняване, хранене и развлечение и др. За свършената работа специалистите ще получат възнаграждение, а дейността им ще бъде възлагана по реда на Закона за обществените поръчки. Поводът този подход да бъде приложен в подкрепа на екскурзоводите и планинските водачи, е че същите ще могат в по-бързи срокове да се възползват от възможността да получат финансиране, каквото до момента не са имали. От друга страна, ще могат да допринесат със своите знания, умения и опит за насърчаване на вътрешния туризъм в страната, коментира Николова.

Туристическият бизнес в Банско алармира за сериозни пропуски в мерките

Туристическият бизнес в Банско алармира за сериозни пропуски в мерките

От брашна твърдят, че все още не са получили средствата по мярката 60/40 за август

Тази подкрепа е в отговор на множеството отворени писма, които Министерството е получавало и продължава да получава от експерти упражняващи тези професии, в които същите доброволно заявят желанието си да работят, за да подпомагат популяризирането на обекти и дестинации в страната като за целта получат съответно възнаграждение за свършена работа. Подходът е възприет за приемлив и от страна на туристически сдружения, представляващи тези професии в сферата на туризма.

Предстои допълнително да бъде публикувана информация с детайлите за начина, сроковете и документите за кандидатстване.