Новите социални жилища в Стара Загора са на финален етап. Цялостната реконструкция на 4-етажната сграда на бившата Метрология е почти завършена. Това съобщиха от Отдел "Устройство на територията" на община Стара Загора. Целта е осигуряване на нормални условия на живот на уязвими, социално слаби групи от населението и такива в неравностойно положение.

Проектът "Изграждане на социални жилища в град Стара Загора" предвижда изграждането на 69 съвременни жилища - 8 гарсониери, 19 едностайни и 42 двустайни апартамента, в които се очаква да бъдат настанени общо 232 лица.

Ползвателите на жилищата ще живеят в комплекс от затворен тип, с охрана, денонощно видеонаблюдение и паркоместа. Апартаментите ще бъдат частично мебелирани и ще се обитават за срок от 3 години. Всеки наемател ще сключва договор с общината и ще поема конкретни ангажименти за социална реализация - посещение на образователна институция от децата в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; включване в програми за социална интеграция. Лицата трябва да имат избран личен лекар, а родителите ще са длъжни да водят децата си на имунизации и проверка на здравния им статус.