За да има равен достъп до образование на всички деца, е важно да има добри учители. Факт обаче е, че страната беше изправена пред това да няма учители. Важно е също да се намерят учители и за малките населени места. Това заяви Красимир Вълчев, министър на образованието от ГЕРБ по време на онлайн форум "Образованието - Диалог за бъдещето", организиран от родителски организации, "Заедно в час" и други неправителствени организации. Проблемът с пътуването е голям и спира обучението по малките места, смята той. Нужно е увеличение на ресурсните учители и вече навлизане на задължително обучение от детската градина, добави Вълчев.

"Обществото узря, че образованието е най-важното нещо в една държава", заяви Ирена Анастасова, БСП. Тя смята, че за да има равен достъп до качествено образование на всички ученици, учителството трябва да стане регулирана професия със засилен контрол от държавата, подготовка на младите хора да работят със свобода, както и да се наложи ежегодно увеличение на учителските заплати. Важно е също системата да е обвързана с ГРАО, за да се следи развитието на всяко едно дете и присъствието в училище.

От своя страна Георги Няголов, Демократична България, заяви, че най-важна е подготовката на педагозите, както и привличане и приобщаване на всички деца в страната. Важни са и програми за обучение на български език като не майчин език.

Относно делегираните бюджети Ирена Анастасова коментира, че в годините са показали дефекти заради създаването на конкуренция между училищата, сегрегация и разлика в образованието. Няголов по темата предложи модел на финансиране на училищата по реални нужди, на резултати от състава на училището и проектно финансиране.

С 16 национални програми развиваме образованието през 2021 г.

С 16 национални програми развиваме образованието през 2021 г.

Те са насочени към модернизиране на училищната инфраструктура и развитието на иновативните практики

Красимир Вълчев добави, че правомощия на директорите са делегираните бюджети.

Гимназиите са в най-непривилегировано отношение заради тези бюджети, каза Вълчев.

Емануил Христов, "Изправи се.бг, Мутри вън", смята, че трябва детайлен анализ на нуждите на учителите и новите учители да се поемат като обучение от старшите. Той отрича да се позволява всеки, завършил университет, да влиза в училище. Защитник е на десегрегацията сред децата.

На това министър Красимир Вълчев посочи, че училищата подпомагат бедни деца без обувки и други средства.

Относно темата как да се създадат подготвени учители, директори и силни общности Вълчев посочи, че подготовката на учителите не може да остане само в университетите. Има проблем с либерализма при квалификациите заради многото доставчици, призна той.

Ирена Анастасова пък смята, че има изразена липса на контрол при обучението на учители, особено при последващата квалификация, където се раздават "сертификати на килограм". Тя отбеляза проблема с директорите и смята, че е нужна промяна в подбора им, но смята, че е нужен контрол, а не мандатност.

Вълчев подкрепя мандатността, която може да се съчетае с ротация в други училища.

Георги Няголов е категоричен, че трябва да се определят отговорностите в системата от учител до директор и настоятелства чрез атестации.

Кога да се пенсионират учителите - "Средствата в учителския пенсионен фонд са доста и може да се дискутира с НОИ и властта за разширяване на годините за ранно пенсиониране, което е стъпка за понижаване на категорията и професията да стане от трета - втора категория" , каза министър Вълчев по време на дискусията. Трябва да се намаляват паралелките с не повече от 25 ученика в клас, но това означава повече учители, класове, ресурсни учители и т.н., добави той. Няголов от своя страна смята, че е нужно още увеличение на учителската заплата.