Петчленен медицински екип от населения предимно с бесарабски българи район Тараклия в Молдова премина двуседмично обучение във Военномедицинска академия (ВМА) за лечението на заболели от Covid-19.

Медиците от болницата в район Тараклия обмениха опит с колегите си не само в Катедрата по инфекциозни болести на ВМА и в останалите клиники, ангажирани с лечението на пациенти с коронавирусна инфекция.

Свещеници дариха кръв във ВМА

Свещеници дариха кръв във ВМА

За нуждаещите се пациенти

Основният акцент, на който наблегнахме, бяха новостите в диагностиката, терапията и поведението при COVID-19, коментира д-р Магдалена Баймакова, главен асистент в Катедрата по инфекционни болести.

През двуседмичния си престой медиците от Молдова взеха активно участие в работния процес в Covid-зоните. Посетиха и Центъра по трансфузионна хематология на ВМА, където почерпиха опит при даряването на хиперимунна плазма и приложението й за лечение на пациенти с Covid -19.