Одобриха проекта на Министерство на здравеопазването (МЗ) за закупуването на медицински хеликоптери.

Отпуснати са близо 20 млн. лв. за медицински хеликоптери. Това съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

С проекта за първи път в страната ще бъде въведена 24 -часова услуга по осигуряването на въздушен транспорт на пациенти в спешни състояния до приемно лечебно заведение, както и за нуждите на трансплантацията в страната.

Проектното предложение предвижда и окомплектоване с необходимото медицинско оборудване и електронни системи за комуникация, навигация и управление. Ще се осигури и необходимото обучение на екипажа и на медицинските екипи за работа във въздуха.

 МРРБ стартира процедурата за покупка на два медицински хеликоптера

МРРБ стартира процедурата за покупка на два медицински хеликоптера

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г.

С осигуряването на съвременни санитарни превозни средства за транспорт по въздух ще се осигури възможност за навременна диагностика, наблюдение и лечение в случаите, когато за осъществяването на наземен транспорт са необходими повече от 30 минути. Това ще помогне, в значителна степен, за спасяването на живота на пациенти в критично състояние, както и ще повиши капацитета за реакция при възникване на бедствия, аварии или катастрофи.

В момента с финансиране от ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 се изпълнява и голям проект за ремонт на всичките спешни центрове в страната и доставка на 400 нови линейки.