Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Нюкясълска болест по птиците в два животновъдни обекта - лично стопанство, в с. Гюргич, общ. Ружинци, обл. Видин.

В двата обекта са отглеждани общо 117 птици, 102 са загинали вследствие на болестта, предстои умъртвяването по хуманен начин на останалите 15. Предстои дезинфекциране на помещенията, в които са отглеждани птиците.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището - с. Гюргич, общ. Ружинци, обл. Видин. В 10-километровата наблюдавана зона са включени населени места от обл. Видин: с. Черно поле, с. Дражинци, с. Ружинци, с. Плешивец, всички в общ. Ружинци; с. Протопопинци, с. Средогрив, с. Долни Лом, общ. Чупрене. В обл. Монтана, в зоната попадат населените места: с. Превала, общ. Чипровци; с. Белотинци, с. Одоровци, с. Буковец, общ. Брусарци. В ограничителните зони няма разположени индустриални птицевъдни стопанства.

В 52 области предстоят ваксинация на кокошките срещу нюкясълска болест

В 52 области предстоят ваксинация на кокошките срещу нюкясълска болест

Засега в област Сливен няма регистриран случай на заболяването

В и от зоните са забранени търговията и придвижването на птици и продукти, добити от тях, отглеждани в личните дворове; организиране на панаири, пазари, изложби и други струпвания на домашни или други птици. Домашните птици следва да бъдат затворени в личните стопанства.

Предприема се ваксинация срещу Нюкясълска болест на птиците в с. Гюргич.

Ще се извършват периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите населени места на територия на ОДБХ-Видин и ОДБ -Монтана, за клинични прояви на заболяването.