От 8 часа тази сутрин влиза в сила ограничителен режим в потреблението на природен газ на територията на цялата страна.

Заповедта за това бе подписана снощи от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Прекъсва се снабдяването с природен газ за всички потребилети в страната с изключение на газоразпределителните дружества и доставчиците на топлинна енергия за болниците, детските градини, училищата и други социални заведения.

Заповедта предвижда предоставяне на природен газ в ограничени количества и към стопанските потребители с непрекъсваем технологичен режим на работа, които нямат възможност за използване на алтернативно гориво.

Общо 176 предприятия и обществени сгради ще имат право на газоснабдяване.

Графикът за снабдяване с природен газ през периода на действие на ограничителния режим е публикуван в сайта на министерството на икономиката и енергетиката в раздел "Актуални теми".