Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръки до две министерства относно питейната вода заради многото жалби на граждани срещу лошото й качество.

До министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова тя изпрати писмо във връзка с качеството и заплащането на водата за питейно-битови нужди, а до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков - за подпомагане на лица с ниски доходи при плащане на водоснабдителни услуги.

Когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели, е налице неизпълнение на задължение на ВиК оператора, поради което и цената на водата следва да бъде като за вода с непитейни качества, пише общественият защитник до регионалния министър.

Кал потече от чешмите в пловдивско село

Кал потече от чешмите в пловдивско село

Местните излизат на протест

Ковачева настоява за ясна процедура, при която да се констатира лошото качество на водата за питейно-битови нужди и да се коригира цената.

Според нея няма реални последствия след общественото обсъждане на Проекта на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

В препоръката до социалния министър омбудсманът поставя въпроса за необходимостта от подпомагане на социално уязвими граждани при заплащане на услугите за вода, тъй като водоснабдяването за питейно-битови нужди е извън обхвата на Закона за социалното подпомагане.

Тя подчертава, че цената на водата непрекъснато се повишава, докато доходите на домакинствата намаляват. По тази причина според нея държавата трябва да гарантира достъпа до вода на социално слабите граждани, които са клиенти на ВиК.

Установиха замърсяване на водата в четири плевенски села

Установиха замърсяване на водата в четири плевенски села

РЗИ е отчела нитрати, хром и манган над нормите