Регионалната здравна инспекция установи замърсяване, нитрати, хром и манган над допустимото в питейната вода в четири села в Плевенско.

В две от изследваните водни проби, взети от село Божурица, са били открити завишени количества нитрати и хром. В две проби от водата на село Загражден също е бил констатиран хром над допустимото.

Неприемливи цвят и мътност на водата, а също тройно количество манган е показала проба от село Крета. Взетите проби от село Буковлък пък са отчели замърсяване от колиформи.

От РЗИ - Плевен посочват, че от 14 изследвани проби от общо седем селища в региона половината не са отговорили на изискванията за качество.

Заради установените нарушения във водоснабдяването са предприети мерки за административна принуда. Инспекцията е съставила акт и е издала предписание за отстраняване на нередностите.

Втори месец от чешмите в Левски тече кал

Втори месец от чешмите в Левски тече кал

"Община Левски разработи проект за пречиствателна станция, но той не беше финансиран"