"Алфа Дилеа" ООД е определен за концесионер на морски плаж "Градина - централен" за община Созопол, област Бургас, а "Мирикал" ЕООД - за концесионер на морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните" в община Варна. Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните", община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 26 799,40 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж "Буните", община Варна, област Варна, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Панорама - север" в община Варна. Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 9 413,98 лева без ДДС.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужваме и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.