Само за ден Главна инспекция по труда залови 14 регистрирани безработни от общо 55 проверени декларации с основание "отиване на работа" за преминаване през контролно-пр. пунктове.

За 37 работодатели са събрани данни, че нямат връзка с работниците, които декларират полагане на труд при тях.

ИА ГИТ припомнят, че при 33 проверки в рамките също на ден на данните от събрани на случаен принцип декларации за преминаване през КПП за влизане в София бяха установени 12 лица да полагат труд без сключен трудов договор от 55 преминали.

100 от над 300 декларирали, че пътуват за работа в София, но нямали договори

100 от над 300 декларирали, че пътуват за работа в София, но нямали договори

45 лица са върнати обратно

При тези проверки е проверявано и изпълнението на Заповедта на министъра на труда и социалната политика за предприемане на мерки във връзка с епидемичната обстановка в страната. Като цяло се констатира, че работодателите са осигурили дезинфектанти и предпазни средства, които обаче често не се използват от работниците и служителите.

По отношение на предприемане на противоепидемични мерки са установени над 1500 нарушения. Основно те касаят неизвършени инструктажи и неактуализирана оценка на риска, по-рядко са случаите на неосигурени лични предпазни средства. Това нарушение е установявано предимно в началото, когато имаше недостиг на такива.