От днес размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2015 г. се увеличават с 2,6 на сто съгласно решение на Надзорния съвет на НОИ.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, e 161,38 лв. Максималният размер се запазва и остава 910 лв.

Определен е нов размер на социалната пенсия за старост - 118,14 лв. месечно, считано от днес. Спрямо него са определени и нови размери на всички пенсии, които не са свързани с трудова дейност.

Изплащането на осъвременените пенсии започва от 7 юли и ще продължи до 20 юли. Преводите на сумите за юлските пенсии по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли.

НОИ напомня, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната "Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК" на интернет страницата на института или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.