От днес отново се начисляват лихви за просрочени сметки за парно. Това съобщават от Асоциацията на топлофикационните дружества в България, цитирани от "24 часа".

Причината е, че от 15 юли отпадат ограниченията за налагане на запори и начисляване на лихви при просрочени задължения, регламентирани в Закона за мерките и действията при извънредно положение.

До момента съгласно закона срещу физически лица бяха временно спрени всички изпълнителни действия от страна на държавни и частни съдебни изпълнители. Освен това в периода от 14 март до 14 юли по закон не се налагаха запори на банкови сметки на физически лица, запори върху трудови възнаграждения и пенсии и т.н. В закона бяха направени промени, според които действието на някои от мерките беше удължено с 2 месеца след отмяна на извънредното положение. Този срок обаче изтече на 14 юли, поради което след тази дата отпада забраната за начисляване на лихви за забава и неустойки.

Просрочените задължения вече могат да бъдат обявени за изискуеми, както и да бъдат образувани дела, за да се потърси санкцията на съда. Договорите могат да се развалят поради неизпълнение.