Отпускат 1,5 млн. лева за финансиране на национална научна програма.

Министерският съвет одобри средствата по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. С тях ще бъде финансирано изпълнението на дейностите през първата година на Националната научна програма (ННП) "Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции".

Националната научна програма е на обща стойност 4,5 млн. лева и е със срок на изпълнение до 31 декември 2022 г. Тя е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020 г. ННП "Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България", по която със средства на МОН са закупени и въведени в експлоатация 6 медицинска апарата за извършване на диагностика на трансмисивни инфекции.

Новата програма е насочена към идентификация и систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит В и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред донорите у нас чрез изследване на тяхното разпространение и честота. Двата показателя се допълват, тъй като предоставят информация за миналия и текущия риск от инфекция.

Намаляват кръвните запаси, тревожат се от Националния център по хематология

Намаляват кръвните запаси, тревожат се от Националния център по хематология

Коронавирусът не се предава при кръводаряване, има скрининг на дарителите

От Министерския съвет посочват, че разпространението на трансмисивни инфекции в глобален аспект е важно за научните изследвания, тъй като те заемат значителен дял в човешката патология и имат нов потенциал за епидемично разпространение.

Инфекциите, предавани по кръвен път, и по-конкретно хепатитните вируси В (HBV), С (HCV) и вирусът на придобития имунен дефицит (HIV), могат да предизвикват хронични инфекции с тежки усложнения, поради което информацията за тях е крайно необходима.

Националната научна програма предвижда извършването на 40 000 тествания на година и анализ на данните от медицински изследвания и разработване на нови модели и софтуер за обработка на данни.

С изпълнението й на научните среди у нас ще се предостави достъп до систематизирана информация, която ще може да бъде анализирана и използвана за различни научни цели.

Създават база данни за кръводарителите с 4,5 млн. лв.

Създават база данни за кръводарителите с 4,5 млн. лв.

Решението е на кабинета "Борисов-3"