Правителството одобри Национална научна програма "Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции". Срокът на програмата е до 31 декември 2022 г. Цената на тази програма е 4 500 000 лева.

Тя е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020 г. национална научна програма "Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България". По тази програма с пари на образователното министерство са закупени, монтирани, инсталирани и въведени в експлоатация 6 медицинска апарата за извършване на диагностика на трансмисивни инфекции.

Целта на Националната научна програма "Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции" е да идентификация и систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит Б и хепатит С сред кръвните донори. С програмата се оценява и риска на същите вируси сред кръвните донори в България чрез изследване на тяхното разпространение и честота. Двата показателя се допълват, тъй като предоставят информация за миналия и текущия риск от инфекция.

Програмата предвижда извършването на 40 000 тествания на година и анализ на натрупаните данни от медицински изследвания и разработване на нови модели и софтуер за обработка на данни.