За активна политика на пазара на труда през тази година ще бъдат заделени 83 милиона лева от държавния бюджет, съобщи Нова тлевизия. Средствата са с 10 милиона лева повече в сравнение с миналата година, като Националният план за действие по заетостта е одобрен от социалните партньори.

В плана е заложено увеличение на възнагражденията на включените в различните програми и обучения безработни. Предстои планът да бъде одобрен от Министерския съвет.

Очакванията са през 2021 година при липса на рязко влошаване на стопанската конюнктура да се осигури заетост със средства от държавния бюджет на 14 495 безработни и обучение на 11 599.

С 60 млн. евро заем София извежда транзитния трафик от центъра

С 60 млн. евро заем София извежда транзитния трафик от центъра

СОС одобри тегленето на кредит от ЕИБ

Националният план за действие по заетостта предвижда увеличение на възнаграждението и на включените в програмата "Старт на кариерата" младежи - от 700 на 800 лева, на младежките медиатори от общините - от 730 на 830 лева, на ромските медиатори със средно образование - от 650 на 750 лева, а на тези с висше образование - от 700 до 800 лева по програма "Активиране на неактивни лица". Увеличават се и средствата за наставник от 180 на 200 лева.

За насърчаване на териториалната мобилност на безработните се увеличават парите за транспортни разходи за представяне пред работодател - те са до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост и се увеличават от 122 на 130 лева.