Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за МВР. Със законопроекта се предвижда да се определи друг подход, при който всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно да се отчита като извънреден труд и да се компенсира с възнаграждение.

Предвиденото изменение регламентира това, че за държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, да се установи подневно отчитане на работното време. По този начин за държавните служители по ЗМВР ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положеният труд над установеното работно време в работни дни.

Освен това, компенсирането на положен труд над установеното работно време с допълнителен платен годишен отпуск е предпоставка за полагане на друг извънреден труд от служители, които следва да обезпечат дейностите на министерството.

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за МВР

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за МВР

С гласовете на 136 депутати законопроектът бе повторно приет

Приемането на тези промени ще доведе и до повишаване на качеството и мотивацията на полагания от служителите на МВР труд.

Промяната е свързана с актуализиране на максималните размери на отличията за обявяване на благодарност с парична награда за служителите на МВР, тъй като те са определени с влизането в сила на отменения Закон за МВР през 2006 г.

През последните години бюджетът на МВР се увеличи значително в частта му разходи за персонал и това обстоятелство създава условията за приемането на подобни промени. Друг аргумент в подкрепа на внесените предложения е променената среда за сигурност и необходимостта от увеличаване на капацитета на полицията за изпълнение на основните задачи, свързани със защитата на правата и свободите на гражданите, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност и защита на населението.

Липсата на диалог бележи края на парламентарния сезон

Липсата на диалог бележи края на парламентарния сезон

Конституционният съд дал ясна рамка, по която да работят институциите

Необходимите финансови средства за прилагането на новата нормативна уредба, свързана с изплащането на допълнителното възнаграждение за извънреден труд, са в размер на около 65 млн. лв., от които за възнаграждения 37,4 млн. лв. и дължими осигурителни вноски 27,6 млн. лв. и следва да бъдат допълнително осигурени по бюджета на МВР по бюджетната прогноза за следващите години.

Левите поискаха законът да влезе я сила след публикуването му в Държавен вестник, а не от януари догодина. Над 13 000 полицейски служители са заинтересовани от промените, по думите на Красимир Ципов от ГЕРБ. Парите за това трябвало да бъдат предвидени в бюджета на МВР за догодина. Трябвало обаче да има сигурност, че тези пари са осигурени. Ако правителството не подаде оставка ,тези служители ще продължат да работят извънредно, изтъкна Драгомир Стойнев.

Ако правителството не подаде оставка до декември, според него, полицаите нямало да могат да си вземат компенсацията за извънреден труд под формата на отпуска, както е според досегашните разпоредби. Служителите на МВР все още не са приоритет, смята той по повод позицията на властта. Нямало как полицаите да бъдат компенсирани с почивни дни за извънредния труд, при положение, че ГЕРБ все още стоели на власт. И по ваше време извънредният труд не се плащаше, атакува герберът Валентин Радев.