Парламентът одобри окончателно новите правила за почивните дни през годината.

Промените в Kодекса на труда, приети от депутатите, предвиждат, когато официалните празници, с изключение на Великден, съвпадат със събота или неделя, първият или първите два дни от новата работна седмица да са почивни.

Правилото влиза в сила от 1 януари догодина и така 2 януари 2017 г. ще е неработен ден.

Депутатите запазиха варианта на текста от първо четене, въпреки че срещу него имаше възражения.

Работодателите не подкрепят промените в Кодекса на труда

Работодателите не подкрепят промените в Кодекса на труда

Настояват да се оттегли законопроекта

Министерският съвет ще може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.

Въведено бе изискване работодателите/доставчици на услуги или да командироват работници за собствена сметка и под свое ръководство по договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите, или да изпращат работници или служители в предприятие от същата група предприятия. Премахва се съществуващото в кодекса изискване страните да уговарят поне същите минимални условия на работа като тези в приемащата държава само, когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни.

Да се премахне отработването в събота, предлагат от МС

Да се премахне отработването в събота, предлагат от МС

Част от документите от трудовото досие да се съхраняват в електронен вид

През 2017 г. неработни дни ще бъдат 2 януари, 3 март, 14 и 17 април, 1, 8 и 24 май, 6 и 22 септември, както и 25 и 26 декември.

От КНСБ по същото време, докато депутатите гласуваха в парламента промените, разпратиха до медиите опровержение, че не подкрепят новата система за определяне на почивните и празничните дни. Те не се присъединяват към искането на работодателите.

Позицията на КНСБ е обаче с резерви, тъй като въпросът със сливането на почивни и празнични дни е принципен спрямо законодателството и затова трябва генерално решение.

От синдиката изразяват съмнения и относно основното право на Министерския съвет да обявява и други дни, извън официалните празници, за неприсъствени.