Бюджетът, с който Община Варна ще разполага, е в размер 492,07 млн. лв. От тях 383,7 млн. лв. са планираните общински и държавни средства, а останалите 108,37 млн. лв. ще бъдат усвоени по европейски проекти и програми. Това съобщиха от общински съвет.

В бюджета са осигурени средства за образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт, заяви кметът Иван Портних пред съветниците. Той допълни, че Община Варна ще работи за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, за развитие на икономическа зона и нови проекти с европейско финансиране.

Портних допълни, че данъчната тежест ще остане почти без промяна. Ежегодните налози, като данък сгради и такса смет, запазват размера си, допълни той като подчерта, че минимално увеличение има само на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин, който не е променян повече от 10 г.

Кметът на Варна добави, че от имуществени и други местни данъци се очаква да влязат в хазната 91,6 млн. лева. Най-голям дял заемат налозите върху недвижимите имоти и при придобиване на имущество - по около 32 млн. лева, уточни още той. Планираните постъпления от данъка върху превозните средства са в размер на 21,7 млн. лева.

Неданъчните приходи, заложени в бюджета, са в размер 76,7 млн. лева. От тях близо 42 млн. лв. са от общински такси, над 21,1 млн. лв. - от приходи и доходи от собственост, а над 4,8 млн. лв. от глоби, санкции и наказателни лихви.

Проекторамката по това перо възлиза на 154 млн. лв. и с най-голям относителен дял в общия общински бюджет - 40%, като ръстът спрямо 2019 г. е с 11,3 млн. лева. В тази сума е включено 17% увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и 10 на сто на възнагражденията на непедагогическия персонал.

Портник коментира, че промяната на града ще продължи чрез създаване на Икономическа зона през 2020 г. с откриване на нови работни места, включително за хора в неравностойно положение. Започна проект с община Аксаково на терен от 9000 дка, добави той.

Oбщина Варна ще продължи с мащабната капиталова програма и през 2020 г. Тя възлиза на 163,2 млн. лева, от които 100,6 млн. лева са по европейски проекти и програми. Акцентите в нея са: инвестиции в кварталите - в улици, тротоари, зелени площи, подобряване на инфраструктурата, строителство на спортни съоръжения и площадки.

Сред обектите в капиталовата програма е и изграждането на пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Атанас Москов". Предстои завършването и въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за отпадни води "Златни пясъци", както и изпълнение на проекта, по който ще бъдат доставени 60 нови електробуси

23,412 млн. лева са предвидени за здравеопазване в бюджета на община Варна за 2020 г., което е с 2 млн. и 300 хил. лева повече спрямо предходната година. В тази сума са включени разходите за 12 детски ясли, 112 медицински кабинета в детски градини и училища, 3 млечни кухни и 23 разливочни. През 2020 г. стартира приготвянето на храна за деца със специфичен режим на хранене - безглутенов и безказеинов режим

Социалната сфера остава приоритетна в бюджета на община Варна и през 2020 г. Проекторамката за функция "Социално подпомагане и грижи" възлиза на близо 17,2 млн. лева и бележи ръст с около 2,4 млн. лева спрямо актуализирания бюджет за 2019 г. Тази година Община Варна планира да реализира 58 социални услуги с местно и държавно финансиране, от които 30 за пълнолетни лица и 28 - за деца и младежи.

През 2020 г. ще отвори врати нов център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително тежки множествени увреждания. Ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на двете помещения в район "Аспарухово" трябва да приключат през август, а през октомври да започне предоставянето на услугата.

Община Варна ще започне изпълнението на проекта "Екологично чист транспорт за Варна", финансиран по ОП "Околна среда". Стойността му е 85,4 млн. лв., като 70 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ. По този проект в общинското дружество "Градски транспорт" ще влязат 60 електробуса, от които 40 са тип "соло" и 20 - "съчленени". Ще бъдат доставени и монтирани 60 станции за бавно зареждане и 2 - за бързо зареждане.

Очакваният ефект е доставените превозни средства да намалят шума и вредните емисии във въздуха с приблизително 41%, а фините прахови частици, генерирани от градския транспорт, да спаднат с приблизително 53%.

През 2020 г. Община Варна ще продължи да дофинансира картите за градски транспорт за ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания. Над 9,4 млн. лева е бюджетът на община Варна за дейност "Транспорт", или с 1 млн. лева повече спрямо миналата година

Инвестициите в спортната инфраструктура на Варна ще продължат и през тази година. Над 10 млн. лева са заложени в бюджета на общината за завършване на ремонта на стадион "Спартак" и за изграждане и обновяване на спортни комплекси. Един от тях е многофункционалният комплекс в район "Владислав Варненчик", за който в местната хазна са предвидени малко над 5,9 млн. лева.