Атмосферата над София започва да става стабилна. В това увери директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов при представянето на научно-приложното изследване на тема "Изследване и определяне на приноса на различните източници за замърсяване с фини прахови частици в София на база изследване на химичния им състав и предлагане на рецепторни модели".

Отговорът си проф. Брънзов даде на въпрос на News.bg - какво е качеството на атмосферата на прага на отоплителния сезон.

Започва сезонът на температурните инверсии и атмосферата навлиза в един период, в който прочистването е сравнително ниско. Успяваме да живеем в един сравнително чист въздух, но през зимата, особено през ноември и декември, не е точно така и затова са мерките от Столична община, обяни проф. Брънзалов.

Основно два вида са замърсителите в столицата - транспортът и битовото горене. Изследването се съсредоточава върху средноденонощни проби и химичен анализ на праха. Следващата стъпка е да се разберат кои са източниците на праха и замърсяването и какво е теглото на различните източници на прах.

София заема 10-о място по мръсен въздух в света

София заема 10-о място по мръсен въздух в света

Преди столицата ни днес се нарежда само още един европейски град

След това се използва отделна система, при която може да се изследва произходът и преводът на атмосферните маси. За целите на проекта е закупена нова специализирана апаратура.

В периода на извършеното изследване от 7 януари 2019 г. до 2 февруари 2020 г. е установено, че замърсяването на въздуха с фини прахови частици се състои от почва и прах от улицата - 25%, изгаряне на биомаса и дървесина - 23%, изгаряна на въглища - 19%, транспорт - 9%, индустрия - 4%, ФПЧ и топлоцентрали на газ - 4%, други източници - под 1%.

През зимата най-големите ФПЧ идват от изгаряне на въглищата, фпч извън града, почва/прах, трафик, изгаряне на биомаса, ФПЧ от топлоцентрали и други. За целия период на изследването най-голямото замърсяване идва от изгаряне на въглищата.

Не можем да ликвидираме всички замърсители на въздуха, с който живеем, но когато се знае кои са основните, общината ще въздейства основно върху тях и да успеем да подобрим качеството на атмосферата, подчерта шефът на НИМХ.

София и Стара Загора са с най-мръсния въздух в ЕС

София и Стара Загора са с най-мръсния въздух в ЕС

Мръсният въздух в столицата струва 2,5 млрд. на година

Изследването е направено от НИМХ по искане на Столичната община и с подкрепата на Министерство на образованието и науката. 300 000 лв. са отпуснатите средства за изследването. Целта е на база на няколко изследвания Столична община да предвиди и насочи усилия към конкретните мерки за подобряване на качеството на въздуха в града.

Изследването може да послужи с още нови измервания и анализи за резултатите, идентифициране на причините за превишаване на нормите, изготвяне на програми за качеството на атмосферния въздух, намаляване броя на превишения, детайлизиране при инвентаризацията на емисиите и оценка на ефективността на предприетите мерки.

Продължаваме да работим по основните приоритети и да се опитваме да решаваме основните предизвикателства пред града. Една от най-важните теми в програмата на общината е темата за подобряване качеството на въздуха, обясни столичният кмет Йорданка Фандъкова.

Приключваме работата по втората програма за въздуха и подготвяме трета програма, която е със срок от 2021-2026 г. Фандъкова заложила от самото началото на научните изследвания и заедно с НИМХ разработили система за отчитане на атмосферния въздух.

Инспектори тръгват на лов за тирове, замърсяващи столицата

Инспектори тръгват на лов за тирове, замърсяващи столицата

Целта на проверките е да се повиши качеството на въздуха в София

Разработена е програма с над 100 мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, която се изпълнява, увери градоначалникът. За миналата година влязохме в нормите на средно годишните норми на въздуха, доволна е Фандъкова.

Увеличават се средствата за миене на улиците на града, като са увеличени четири пъти и площите. За следващата година се предвижда увеличаване на средствата с 30% за миене на улиците и програма за облагородяване на така наречените "кални пространства" - общо 73 с дейностите, които включват озеленяване, създаване на истински паркинги с настилки, ограждения, засаждане на дървета.

Предстоят засилени проверки не само по строителните обекти, но и за автомобилите, които пренасят строителни материали. Направени са 49 проверки на автомобилите, които превозват строителни материали и са съставени 7 броя актове за административни нарушения. Над 1 900 проверки са направени на строителни обекти и са съставени над 400 акта.

Припомняме, че на 25 октомври стана ясно, че София заема 10-о място по мръсен въздух в света.

Няколко дни преди това анализ на Европейски алианс за обществено здраве (EPHA) показа, че София и Стара Загора са с най-мръсния въздух в ЕС.