Пощенските служители прекратяват гладната си стачка.

Постигнато е съгласие след разговори с ръководството на "Български пощи", синдикат "Защита" и намесата на омбудсмана Мая Маналова.

Ръководството на "Български пощи"е потвърдило ангажимента си да изплаща ваучери и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в договорените размери.
Всички други възникнали въпроси ще се обсъждат в конструктивен диалог.

Още служители от "Български пощи" започнаха гладна стачка

Още служители от "Български пощи" започнаха гладна стачка

Проблемите в дружеството са по-сериозни...

Припомняме, на 30 юли Златка Младенова започна гладна стачка заради забавено изплащане на ваучери и пари за клас прослужено време, лоши условия на труд, помещения, в които температурата е висока, липса на работно облекло и др. На 8 август към нея си присъединиха още 10 служители на "Български пощи"

Вчера от КНСБ изразиха загриженост за здравословното състояние на своите колеги и изрази готовност да им осигури специалисти по медицинска грижа в следващите дни. Синдикатът обаче не подкрепя самата стачка и според него не са ясни причините за нея към днешна дата.

КНСБ не подкрепя гладната стачка в "Български пощи"

КНСБ не подкрепя гладната стачка в "Български пощи"

Друг синдикат създавал напрежение

Проблемите на Дружеството са известни отдавна и са в основата на днешното състояние както по отношение на дейността, така и по отношение на трудовия и социален статус на работниците и служителите. Според КНСБ синдикат "Защита" се опитва да нагнетява напрежение, за да извоюва повече служители сред работниците.

Мая Манолова се е ангажирала да предложи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията промяна на срока за изплащане на компенсации за нетните разходи, които произтичат от задължения на "Български пощи" за предоставяне на универсалната пощенска услуга от 1 януари 2020 г. на 1 януари 2019 г. Предложеният от омбудсмана текст е към проекта на ЗИД за пощенските услуги, качен за обществено обсъждане на сайта на ресорното министерство. Освен това, с цел подобряване финансовото състояние на компанията, Манолова ще препоръча на всички държавни институции да ползват услугите на "Български пощи" ЕАД.