Повдигнаха обвинение на двамата задържани за замърсяването на река Юговска с цианид, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

Ревизоро установи, кой и как замърсява реките Юговска и Чепеларска

Ревизоро установи, кой и как замърсява реките Юговска и Чепеларска

Нерегламентирано заустване на производствени води от хвостохранилище

Днес Районна прокуратура - Асеновград повдигна обвинение на управител на дружество и отговорник на хвостохранилище. Те са обвинени за това, че вчера в съучастие са допуснали да се замърси водно течение - водите на река Юговска, чрез изтичане на цианид в реката. С това си действие те са направили водите опасни за хора, животни и растения, както и негодни за ползването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели.

Двамата обвиняеми са задържани за 72 часа.

Предвиденото от закона наказание за престъплението, в което са обвинени, е "лишаване от свобода" от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.

По-късно стана ясно, че незаконните тръби от хвостохранилището на Юговска са премахнати.

Установено е ново замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди

Установено е ново замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди

Басейнова дирекция Източнобеломорски район изпрати предупреждение

Двамата бяха задържани вчера.

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището -Лъки, отчете по-рано днес Министерството на околната среда и водите (МОСВ).