Късно днес при извършено контролно пробонабиране на водите на река Юговска и река Чепеларска, бяха установени наднормени концентрации на цианиди при устието на река Юговска, Асеновград и в село Бачково. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди незабавно проверка, която ще бъде направена утре сутринта, уточняват от ведомството.

Взимат трета проба за тежки метали от реките Юговска и Чепеларска

Взимат трета проба за тежки метали от реките Юговска и Чепеларска

Първите две са показали стойности над нормите за наличие на мед

Басейнова дирекция Източнобеломорски район изпрати предупреждение за предприемане на действия съобразно правомощията на общините по поречието на засегнатите реки за предупреждение на населението за замърсяване на водите в река Юговска и река Чепеларска и ограничаване на ползването им.

Имало авария, но не и замърсяване на реките Юговска и Чепеларска
Обновена

Имало авария, но не и замърсяване на реките Юговска и Чепеларска

Това твърди директорът на "Лъки инвест" Атанас Марински

Предупреждение е изпратено до ВиК Пловдив и РЗИ Пловдив за необходимостта да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на река Чепеларска, а Напоителни системи следва да извършат анализ на водите за напояване, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на гр. Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.