Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщи, че незаконните тръби от хвостохранилището на "Лъки Инвест" АД вече са премахнати.

Извънредна проверка на РИОСВ-Смолян днес по обяд е установила, че незаконната тръба, от хвостохранилището на "Лъки Инвест" АД, както и двете дренажни тръби, посредством които беше допуснато умишлено заустване на производствени води в река Юговска, вече са запушени.

Повдигнаха обвинение на двамата задържани за замърсяването на Юговска с цианид

Повдигнаха обвинение на двамата задържани за замърсяването на Юговска с цианид

Предвиденото от закона наказание за престъплението е "лишаване от свобода" от една до пет години

По време на изненадваща проверка вчера на място беше констатирано, че фирмата-нарушител е монтирала незаконни тръби, през които е станало замърсяването на реките Юговска и Чепеларска.

Премахването на незаконните съоръжения е в изпълнение на предписание на екоинспекцията от вчера, когато беше констатирана причината за безпрецедентното замърсяване с цианиди на реките Юговска и Чепеларска.

Установено е сериозно замърсяване на река Юговска

Установено е сериозно замърсяване на река Юговска

Отчетени са 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л.

Днес повдигнаха обвинение на двамата задържани за замърсяването на река Юговска с цианид.

Двамата бяха задържани вчера.

Ревизоро установи, кой и как замърсява реките Юговска и Чепеларска

Ревизоро установи, кой и как замърсява реките Юговска и Чепеларска

Нерегламентирано заустване на производствени води от хвостохранилище

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището -Лъки, отчете по-рано днес Министерството на околната среда и водите (МОСВ).