Правителството ще създаде Координационен борд по въпросите за председателството ни на Съвета на ЕС. Това реши днес Министерски съвет.

Целта на Борда е да се гарантира оперативното проследядване на преговорния процес в рамките на Съвета. 

При необходимост Бордът ще дава указания за воденето на преговори, както и ще предлага на Съвета промени в разглежданите досиета.

Председател на Борда е заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент.

Членове са началникът на политическия кабинет на министър-председателя, заместник-министри, представители на ръководните органи на други институции и ведомства, постоянният представител на България към ЕС, директорите на дирекциите "Координация по въпросите на ЕС" в МС и "Политики и институции в ЕС" в МВнР.

С постановлението се регламентира и как ще се подготви участието на заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС, отговарящ за връзките с Европейския парламент.