Кабинетът утвърди предназначението на субсидиите на национално представителните организации на хората с увреждания. В Закона за хората е увреждания е предвидено държавата да осигурява финансова подкрепа за дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност под формата на субсидия. 21 организации на и за хората с увреждания имат призната националната представителност.

Наемат на работа 1200 души с увреждания през 2021-ва

Наемат на работа 1200 души с увреждания през 2021-ва

Това ще стане с 9 милиона лева от Националния план за насърчаване на заетостта

Размерът на субсидиите за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения. Предоставените средства за финансиране не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности. С цел да бъдат насърчени дейностите в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания със Закона за държавния бюджет на България за 2021 г. е утвърдено увеличението с 15% на субсидиите и другите текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел.