Министерството на здравеопазването е изпратило предложение до Министерството на образованието и науката специалността "Медицинска сестра" да бъде определена за защитена.

За оптималното функциониране на системата е прието минималното съотношение медицински сестри/лекари да е поне 2:1. Към 31.12.2020 г., по данни на Националния статистически институт, това съотношение у нас е едва 0,98:1. Това стана ясно по време на работна среща между заместник-министъра на здравеопазването д-р Тома Томов, заместник-министъра на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова и заместник-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев.

Недостигът на медицински сестри бил по-трагичен от този на лекари

Недостигът на медицински сестри бил по-трагичен от този на лекари

Лекарите, за разлика от медсестрите, били подкрепени от специализанти

В последните 20 години има трайна практика университетите да обявяват в приемите си повече места за бъдещи лекари, отколкото за медицински сестри. Ако в кратки срокове тази тенденция не се обърне, недостигът на медицински сестри ще се увеличи драстично, каза още зам.-министърът.

По думите му една от основните крачки за решаването на този проблем е специалността "Медицинска сестра" да бъде определена за защитена. Работи се и по пакет от мерки, които в дългосрочен план да създадат по-привлекателни условия за работа на медицинските сестри и така да се засили интересът на младите хора към тази професия.