Председателят на надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) Валентин Михов излезе с отворено писмо до служебния министър на иновациите Александър Пулев. Поводът - публично оповестената оценка за дейността на надзора на ББР.

Михов подчерта, че надзорният съвет е орган, който отговаря за доброто управление на институцията. Той бе категоричен, че надзорът не отпуска кредити, а следи как се справя със задачите си Управителния съвет.

Михов посочи, че Законът за ББР и одобрената тригодишна стратегия на банката, които са публични, определят приоритетите на ББР.

Министерството на иновациите писа Слаб (2) на надзора на ББР

Министерството на иновациите писа Слаб (2) на надзора на ББР

Изпълнението на бюджета на банката било катастрофално

News.bg публикува цялото писмо от Председателят на надзорния съвет на ББР Валентин Михов без редакции:

През последните 14 месеца ръководството на ББР действа последователно и ангажирано, за да увеличи достъпа до финансиране на MCП - подход, който е липсвал през предходните четири години. Бяха направени съществени промени в процесите, технологиите, методиката за оценка на риска; бяха привлечени и специалисти от други банки с необходимия опит във финансирането на ИСП.

  • Само от началото на 2022 г. банката директно е подпомогнала над 90 нови малки и

средни предприятия, а заедно с дъщерните дружества техният брой надвишава

  1. За cpaвнение, за всичките предходни 4.5 ГОДИНИ (Oт 01.01.2017 до 01.07.202 1 г.) общият брой на новите кредитополучатели в банката е едва 64. Целта ни е през 2023 г. да привличаме между 50 и 100 нови клиента месечно и банката вече се движи уверено в тази посока.
  • Целевият обем нови кредити на ИІСП от Групата на ББР според одобрената стратегия е 130 млн. лева през 2022 г., а не цитираните в медийното пространство 342 млн. лв. Тази цел според правителството и регулатора е разумна. Тя балансира изискванията за добра оценка на риска с необходимостта от подкрепа на бизнеса.
  • За всеки специалист в банковото дело е ясно, че такава мащабна трансформация, през каквато преминава ББР, отнема време и резултатът зависи както от екипа в банката, така и от развитието на икономиката и търсенето на финансиране от потенциалните клиенти.

Не "оспорваме правото Ви да предлагате промени в стратегията на банката. Но бихме препоръчали това да се обсъжда вътрешно, преди да го оповестявате публично. Ако оценявате досегашната стратегия като неработеща, то можете да предложите редакция в нейния текст, която да премине през всички етапи на обсъждане в Министерския съвет, вкл. да инициирате промени в Закона и Устава на ББР, с което да направите изпълнението й възможно — задача, която все повече отива сред приоритетите на редовно правителство, не на служебно.

Колкото до одита на Сметната палата — той е планиран не ceгa, а още на 11.01.2022 г., заради големите кредитни експозиции и високите заплати на членовете на предходния Управителен съвет. Тоест, засяга порочните практики на предишното ръководство, които вече са адресирани от нас. Прави впечатление, че не зададохте нито един въпрос за големите проблем ни кредити и не проявихте никакъв интерес към нашата молба за съдействие относно някои от тях (цитиране: "Това си е ваш проблем, оправяйте се"). Искрено се надяваме, че нашата целенасочена работа по връщане на парите на данъкоплатците от някои облагодетелствани големи кредитополучатели не е причина за атаката Ви срещу нас.

Ваше право е да предлагате промени в състава на Надзорния сьвет и за решенията си дължите обяснение единствено на обществото. Всеки един министър може да намери "по- правилни" специалисти. Докато сме членове на Надзорния съвет обаче, ще правим нужното банката да изпълнява с максимална ефективност одобрената стратегия, според нашите способности и дългогодишен опит в международни банкови институции с безупречна репутация. И в никакъв случай няма да позволим ББР да бъде върната към предходни практики, без значение под какъв предлог бъде облечен този натиск към нас.

Независимо от разбиранията Ви, ние сме в ББР не за да припечелим някой лев, а за да помогнем тя да изпълнява мисията, за която е създадена.

Убедени сне, че ръководството на ББР, както и служебното правителство, нe бива да участват в предизборната кампания. По тази причина не планираме да правим каквито и да било последващи публични коментари по темата.

Сметната палата извършва одит в ББР

Сметната палата извършва одит в ББР

Заплатите на надзора на ББР се намаляват на 2 000 лв.