Представиха проект на площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението се предоставя за свободно ползване от училища, детски градини и други организации. Образецът е разработен от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата.

Инициативата е част от общите усилия на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" за подобряване на обучението по пътна безопасност от най-ранна възраст.

Проектът на площадка ще бъде изпратен и чрез областните управители и общините, за да се привлече повече внимание към него и да се търсят алтернативни форми за финансиране на физическото им изграждане. Използва началото на лятната ваканция, когато и метеорологичните условия са подходящи, а в училищата няма ученици и могат да се реализират подобни инициативи.

С настоящия проект ДАБД цели да подпомогне и тази инициатива като бенефициентите могат да инвестират отпуснатите им средства само за труд и материали като използват готовият проект.