Група изследователи на природата канят всички желаещи тази пролет да се включат в най-голямата кампания за наблюдение на лечебна иглика в Европа "Търси се иглика".

Идеята за общоевропейското наблюдение тръгва от кампания, започнала през 2019 г. в Естония, в която любители на природата наблюдават цветовете на над 200 000 иглики.

Спас Узунов от Българска фондация Биоразнообразие, който координира кампанията у нас, обясни, че идеята е да отидем сред природата, да намерим специфичното жълто пролетно цвете - лечебна иглика (Primula veris), да погледнем в цвета и да изпратим наблюдението си и няколко снимки чрез уеб страницата https://nurmenukk.ee/bg на изследователите. След като периодът на цъфтеж приключи, учените ще анализират данните и ще дадат обратна връзка за откритията на всички участници.

Интересът към лечебната иглика е още от времето на Чарлз Дарвин. Чрез колективно събиране на информация за вида учените се надяват да усъвършенстват разбирането си за състоянието на други сходни видове и да може да се оцени влиянието на промените в естествената среда върху някои важни аспекти от биоразнообразието.

Снимка 526809

Източник: БФБ

"Лечебната иглика е хетеростилна - това означава, че различните разновидности на растението са с различни цветове. Наричаме тези разновидности тип S и тип L. За да се възпроизвежда успешно, тип L трябва да разпръсква поленовите си зърна към тип S. Това работи и в обратна посока - поленът от тип S трябва да достига до тип L. Поради това растението не може да се самоопрашва, с което се предотвратява възникването на генетична ерозия. Кръстосаното опрашване насърчава генетичния обмен и увеличава генетичното разнообразие. А то е важен фактор за запазването на жизнеспособността и дълготрайната устойчивост на вида. Потокът на полен между тези два типа цветове се осъществява единствено от опрашващи насекоми, които имат ролята на медиатори в този сложен "брачен договор". За да осигурим благосъстоянието на растението, трябва да направим това и за опрашващите насекоми - дивите, медоносните и земните пчели, пеперудите и други малки, но безценни помощници", обясни Узунов.

Снимка 526811

Източник: БФБ

В популациите на лечебна иглика съотношението между броя на тип S и тип L обикновено е равностойно. Възникването на дисбаланс намалява възможностите на растенията да откриват подходящ партньор, което възпрепятства опрашването и генетичния обмен, а това намалява жизнеспособността на растенията. По тази причина участниците ще споделят и информация от кой тип е растението.

Обикновените затревени площи, които са предпочитани от лечебната иглика, стават все по-редки в модерния свят. Това води до спад в растителните популации, които разчитат на тях като място за живот, а това може да причини дисбаланс в бройките от тип L и тип S до степен, че единият тип да изчезне изцяло.

Всеки любител на природата е може да се включи в инициативата "Търси се иглика". Подробности за кампанията са публикувани на https://nurmenukk.ee/bg .

През тази година в кампанията се включват над 20 държави от Европа.