Собственикът на "Градски транспорт" Пловдив ще плаща неустойки, реши на заседание Надзорният съвет на Пловдивската общинска агенция за приватизация.

Ще бъде назначена тройна експертиза за изчисляване на пазарната цена на 60-те автобуса, които купувачът Ангел Батаклиев трябваше да инвестира в дружеството, според минималните изисквания за тях, посочени в приватизационния договор.

Ако 25-дневен срок не се внесе неустойка акциите на "Градски транспорт" Пловдив ще бъдат предложени за продан, информира радио Пловдив.