Екоинспектори ще проверяват как кметовете изпълняват задължението си за почистване на речните корита и дерета. Ще бъдат налагани и глоби, гарантират от министерството на околната среда и водите.

Министърът на околната среда Ивелина Василева е поставила срок до 15-ти април да бъдат почистени речните корита, за да се намали рискът от наводнения.

"Но е трудно трайно да се реши проблемът", коментира пред БНР директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София Ирена Петкова.

Според нея проблемите на общините са, от една страна, че местата, които бъдат почистени, много бързо отново се намира някой, който да изхвърля на вече почистеното място. Също така, в някои участъци, в които деретата са дълбоки, е необходимо за почистването по-сериозна техника и съответно повече средства.

Министърът на околната среда Ивелина Василева съобщи още, че няма да се удължава отново срокът, в който общините трябва да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Местната власт трябва да изпълни ангажимента до края на годината. Би могло дейността да се възложи и на частни фирми.

За да се подобри контролната дейност, с която да се установи, дали се спазват екологичните изисквания, ще се извършват комплексни проверки. В тях ще участват експерти от Регионалните инспекции, Министерството на околната среда, басейновите инспекции и националните паркове.