На заседание на Столична община, което ще се проведе на 24 март, ще се гласува отпускането на 17 млн. лв. от бюджета на Столичната община за разплащане на разходи по европроект за закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси.

Проектът е на обща стойност 107,8 млн. лв. и включва доставката на 30 нови нископодови съчленени тролейбуса и 30 нови бързозарядни електробуса с 10 зарядни станции, реконструкция на три токоизправителни станции и изграждане на нови комплектни трансформаторни постове за осигуряване нормалната експлоатация на превозните средства.

За да реализира поетите финансови ангажименти и да плати за извършените дейности по настоящите договори "Столичен електротранспорт" ЕАД се нуждае от допълнителни оборотни средства, с които към момента не разполага. В тази връзка се предлага Столична община да осигури необходимото финансиране за покриване на допустимите разходи по проекта, преди те да бъдат възстановени от Управляващия орган на ОПОС.

От Спаси София предлагат да се удължи автобусна линия за три нови квартала

От Спаси София предлагат да се удължи автобусна линия за три нови квартала

Те настояват и за спешно въвеждане на новата билетна система

С отпуснатия заем ще се плати доставката на четири нископодови бързозарядни електробуси и три зарядни станции и специализирано оборудване към тях. Отпуснатите средства трябва да бъдат възстановени след извършване на окончателните плащания от страна на УО на ОПОС 2014-2020 г., но не по-късно от края на 2023 г.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди. Новите екологични превозни средства ще се експлоатират от "Столичен електротранспорт" ЕАД по съществуващи линии на градския транспорт, като заменят старите коли на дружеството, съобщават от СОС.

Мръсен въздух отново мъчи софиянци

Мръсен въздух отново мъчи софиянци

София продължава да държи челните места за мръсен въздух в Европа