Летище София с ръст на пътниците през февруари.

Преминалите пътници през месеца са 456 212 или със 142 хиляди повече от същия период на 2016 г. Увеличението на пътуващите по международни редовни линии е 48%, на чартърните полети - 30%, а вътрешните полети са нараснали с 29%.

Карго - обработените товарни и пощенски пратки през периода са 1 494 тона, което е с 9,6% по-малко от предходната година. Делът на превозеното карго с товарни самолети се е свил от 63% на 57% за сметка на по-големите обеми, превозени с пътнически самолети.

През февруари самолетодвиженията отбелязват ръст от 23%. Общият брой на кацащите и излитащи самолети е 4 184. Най-сериозно е увеличението на пътническите и товарните полети, изпълнявани от чуждестранни превозвачи, което възлиза на 70%.

Припомняме, на пресконференция, новият изпълнителен директор на Летище София, Пламен Станчев отчете, че в последните години са постигнати рекордни резултати на преминалите пътници през Летище София. Но съществува видима диспропорция между преминалия брой пътници и постигнатите приходи.