Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починалите през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. Това посочват данните на Националния статистически институ.  С най-висок прираст са областите Търговище (56.0%), Ловеч (45.8%), Добрич (45.7%), Пловдив (44.6%) и Русе (43.9%), а с най-нисък - Сливен (10.6%), Видин (12.6%), Ямбол (14.9%), Кюстендил (18.6%) и Габрово (19.7%).

През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие в двадесет и четири области на страната се наблюдава намаление в броя на починалите. С най-голямо намаление са областите Кюстендил (-21.7%), Бургас (-16.9) и Плевен (-15.8%). В останалите четири области е налице увеличение - Търговище (10.8%), Пловдив (2.8%), Ловеч (1.4%) и Русе (0.2%).

Най-висока смъртност през второто тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 14-ата седмица (5 - 11 април) - 3 752, или 28.5 на 1 000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за второто тримесечие през периода 2016 - 2021 година. Най-малко смъртни случаи през второто тримесечие на 2021 г. има през 24-тата седмица - 1 967 лица, или 14.9‰.

Снимка 539513

Източник: Националния статистически институт

През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица) броят на починалите е 33 945, а коефициентът на обща смъртност 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

Прирастът на смъртните случаи през второто тримесечие на 2021 г. спрямо средното за периода 2016 - 2020 г. е с най-висока положителна стойност през 15-ата седмица - 1 669 случая, или смъртността нараства с 82.3% спрямо базовия период.

Снимка 539514

Източник: Националния статистически институт

През второто тримесечие на периода 2016 - 2021 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдаваме нарастване на относителния дял на починалите е във възрастовите групи от 70 до 84 години.