По предварителни данни на НСИ през март 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 3.8% в сравнение с февруари 2021 година.

През март 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 6.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

По-значителен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 47.0%, производството, некласифицирано другаде - с 37.3%, производството на мебели - с 32.0%, производството на превозни средства, без автомобили - с 30.4%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 24.2%. Спад е отчетен при: производството на напитки - с 36.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.3%, производството на химични продукти - с 8.9%, производството на тютюневи изделия - с 6.5%.

На годишна база нарастване на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 8.2%, и в добивната промишленост - с 5.5%, а понижение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%.