Расте броят на децата в детските градини, но има спад на медсестри у нас. Това показват данните на Националния статистически съюз (НСИ).

Към 31 декември 2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи с общо 33 764 места в тях, от които са постъпили 30 241 деца , от които 16 677 момчета и 15 508 и момичетата. Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2019 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 80.9%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.02%.

Снимка 479560

Източник: НСИ

Според данните на НСИ в градовете детските ясли са 718 с 31 409 места, а в селата - 117 с 2 355. Осигуреността с места в детските ясли към 31 декември 2019 г. общо за страната е 17.9%, като най-висока е в областите Габрово (26.3%), Благоевград (23.4%) и Враца (22.6%).

Към 31 декември 2019 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7 722 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по "Здравни грижи" са 3 658, като 93.2% от тях са медицински сестри.