При извършена съвместна проверка от Дирекция „Сигурност" и отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол" в „Мини Марица-изток", на територията на рудник „Трояново-север" са констатирани неправомерно изписани резервни части.

Става въпрос за лагери, лабиринти, уплътнения, капачки, които не са вложени в производствения процес, съобщиха от пресцентъра на „Мини Марица-изток" ЕАД.

Според проверяващите нарушението е в особено големи размери - 1136 бр. лагери, 1900 бр. капачки, 3900 бр. лабиринта, 4060 бр. пръстени, 665 бр. Уплътнители, чиято обща сума възлиза на 15 400 лв.

Резервните части са намерени извън складовото помещение на материалноотговорното лице Пенка Неделчева Янева. Били са укрити на площадката, във фургон и в назначението на участъка .

С констатираните умишлено създадени излишъци е предотвратен опит за извършване на злоупотреба с материални активи, собственост на дружеството чрез предоставянето им на трети лица.

Предприети са всички необходими мерки в рамките на закона.

На виновните длъжностни лица са наложени дисциплинарни наказания.

Събраните материали са предадени на Районна прокуратура - град Раднево.